Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Κέντρο μας

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

To Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Καλαμάτας ιδρύθηκε με τη συνεργασία του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Δήμου Καλαμάτας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Μεσσηνίας το Νοέμβριο του 1997 και άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1999.

Ο Δήμος Καλαμάτας  παραχώρησε το κτήριο συνολικού χώρου 960 τ.μ. και στηρίζει το ΚΠΕ με τις τεχνικές του υπηρεσίες μέχρι το 2015.

Το προσωπικό του Κ.Π.Ε. αποτελείται από εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας.

Οι δράσεις του Κέντρου υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.). Την οικονομική διαχείριση έχει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Θα μας βρείτε στη διεύθυνση

Θουκυδίδου 2 Καλαμάτα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2721062299 – 96062
Φαξ: 2721086147

email: m a i l @ k p e – k a l . m e s . s c h . g r

Μοιράσου το!