Σκοπός – στόχοι

Ο σκοπός και οι στόχοι του δικτύου είναι:

 

 

 

 

Ο σκοπός:

 • Η προαγωγή και η ανάπτυξη της Π. Ε. στα σχολεία
 • Η ευαισθητοποίηση, η ενεργοποίηση και η απόκτηση από τους μαθητές κριτικής σκέψης  σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Η ανάδειξη της συμβολής της ελαιοκαλλιέργειας στην κοινωνική και οικονομική ζωή και η προσέγγιση των ελαιοπαραγωγικών χωρών μέσα από την ανάδειξη κοινών χαρακτηριστικών στους τρόπους παραγωγής, στα ήθη και έθιμα.
 • Η προώθηση της ελιάς και των προϊόντων της ως βασικού στοιχείου διατροφής και προστασίας της υγείας.
 • Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που  σχετίζονται με την καλλιέργεια της ελιάς και τη διαχείριση των  προϊόντων και των υποπροϊόντων της και η σύγκριση των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας.
 • Η συνεργασία ανάμεσα σε σχολικές ομάδες της Ελλάδας και άλλων χωρών – και κυρίως χωρών υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα – και μέσα από αυτή η συνειδητοποίηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της ιδέας της ειρηνικής συνύπαρξης και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι στόχοι:

 • Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη φύση και να προσεγγίσουν βιωματικά το οικοσύστημα του ελαιώνα, γνωρίζοντας τα βιοτικά  και αβιοτικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται και που διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα.
 • Να διευκολυνθεί η επικοινωνία σχολείων και κοινωνικών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Να γίνει η προσέγγιση του θέματος της ελιάς διεπιστημονικά και διαπολιτισμικά μέσα από τη Μυθολογία, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, τη Λαογραφία κλπ.
 • Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.
 • Να γίνεται αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου.
 • Να οργανώνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών Ελλάδας και εξωτερικού

Ανανέωση του Δικτύου για το έτος 2019-2020:

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο  για να ενημερωθείτε για τα μέλη της Συντονιστικής και Παιδαγωγικής Ομάδας Υποστήριξης του Δικτύου καθώς και για τους συνεργαζόμενους φορείς.