1821-2021 ελιές

Στο πλαίσιο της προσπάθειας καταγραφής υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων στην Ελλάδα, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για ελαιόδεντρα που υπήρχαν κατά την Τουρκοκρατία.

Στο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδας, σας παρουσιάζουμε όσα ελαιόδεντρα στη Μεσσηνία έχουν καταγράψει έως σήμερα οι μαθητικές ομάδες  που σχετίζονται με εκείνη την περίοδο.

Στο χάρτη εμφανίζονται οι θέσεις των ελαιόδεντρων και ακολουθεί κατάσταση με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε δέντρο.

Κατάλογος ελαιόδεντρων/ελαιοπερίβολων που σχετίζονται με την περίοδο της Επανάστασης

Σημείωση: Η πνευματική ιδιοκτησία της πληροφορίας των καταγραφών ανήκει στην ομάδα εργασίας καταγραφής και παραχωρείται το δικαίωμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας για τη δημοσίευσή της σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ», με αναφορά στην ομάδα εργασίας καταγραφής. Το ΚΠΕ Καλαμάτας διατηρεί τα στοιχεία των ιδιοκτητών των καταγεγραμμένων δέντρων αλλά δεν τα δημοσιεύει.