Ενημερωμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Αίτηση

Για να ενταχθεί μια σχολική ομάδα στο δίκτυο θα πρέπει να υλοποιεί πρόγραμμα ΠΕ με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του δικτύου και να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής και να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας. Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το πρωτόκολλο συνεργασίας.

Πρωτόκολλο συνεργασίας και αίτηση (Microsoft Word .docx)