Ανανέωση Δικτύου 2020-2021

Το ΥΠΑΙΘ ενέκρινε τη συνέχιση της λειτουργίας του εθνικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει το
ΚΠΕ Καλαμάτας , «Ελιά», καθώς και την ανασυγκρότηση της συντονιστικής του επιτροπής για το σχολικό έτος
2020-2021.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο.