Αρχείο κατηγορίας Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου «ΕΛΙΑ»

Εκπαιδευτικό υλικό «Τα αιωνόβια δέντρα, οι αξίες τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητες»

Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ. Αποτελεί μέρος της συνεργασίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας-Γιαννιτσών με το εν λόγω πανεπιστήμιο, με δικαίωμα να το αξιοποιεί η εκπαιδευτική κοινότητα για τις ανάγκες του έργου μας, καθώς συνάδει με τους στόχους του Δικτύου «ΕΛΙΑ». Τίτλος του είναι «Τα αιωνόβια δέντρα, οι αξίες τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας».

Κάντε κλικ στους συνδέσμους για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό.

Βιβλίο: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Βιβλίο Για Εκπαιδευτή

Πρακτικά συνάντησης Συντονιστικής Επιτροπής Εθνικού Δικτύου «ΕΛΙΑ»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΙΑ»

ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 7 ΜΑΙΟΥ 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Την Κυριακή 07/05/2017 συνήλθε σε συνεδρίαση η Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ», στο ΚΠΕ Καλαμάτας.

Παρόντα ήταν τα μέλη: Γεώργιος Παναγόπουλος Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας, Γεώργιος Καραμπάτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», Δήμητρα Μιχαλακοπούλου μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας, Πέτρος Γαβράς Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων, Ελένη Νιάρχου Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου: Μαρία Μυλωνά μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Μολάων, Δημήτριος Σαρρής Υπεύθυνος Σχ. Δραστ. Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, έγινε σύσταση της επιτροπής με τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

 • Γεώργιος Παναγόπουλος: Πρόεδρος

 • Γεώργιος Καραμπάτος: Αντιπρόεδρος

 • Δήμητρα Μιχαλακοπούλου: Γραμματέας

 • Πέτρος Γαβράς: Ταμίας

 • Ελένη Νιάρχου: Μέλος

 • Ιωάννα Ντίνου: Μέλος

 • Μαρία Μυλωνά: Μέλος

 • Δημήτριος Σαρρής: Μέλος

Αρχικά έγινε ενημέρωση για την πορεία του Δικτύου και έγιναν προτάσεις για δράσεις για το επόμενο σχολικό έτος 2017-2018.

Στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας μεσογειακών χωρών, το ΚΠΕ Καλαμάτας έχει οριστεί ως Info Point (σημείο ενημέρωσης) για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής και των τοπικών αγροτικών προϊόντων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, κυρίως παιδιών και νέων, στη Μεσογειακή Διατροφή (έργο MedDietMediterranean Diet Info Point project). Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», ο οποίος ασχολείται και με τη δημιουργία «Τράπεζας Γαστρονομικού Πολιτισμού» και προτείνει την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε ευπαθείς ομάδες.

Για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής το ΚΠΕ Καλαμάτας συνεργάζεται και με το Μανιατάκειο Ίδρυμα.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου, το ΚΠΕ Καλαμάτας συνεργάζεται με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με στόχο την προβολή και ανάδειξη των μονοπατιών με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα και της Μεσσηνίας.

Επίσης το ΚΠΕ Καλαμάτας, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την ένταξη των μονοπατιών με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και την κατάθεση της δράσης ως καλή πρακτική στην UNESCO.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας του Δικτύου, οι συμμετοχές και οι συμπράξεις σχολείων, οι επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών, η συνέχιση των καταγραφών υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, οι συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ο προγραμματισμός δράσεων. Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 1. Οι σχολικές μονάδες να αποστέλλουν την Αίτηση και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο συντονιστικό ΚΠΕ, χωρίς κοινοποίηση και υπογραφή από τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ. Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων θα υπογράφει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και θα το προωθεί μαζί με την Αίτηση στο συντονιστικό ΚΠΕ. Το συντονιστικό ΚΠΕ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του τα σχολεία-μέλη του Δικτύου.

 2. Όσον αφορά στη διαχείριση των προσωπικών στοιχείων (τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο, να είναι στη διάθεση του Δικτύου προς χρήση, αλλά δεν θα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

 3. Τα σχολεία θα εντάσσονται στο Δίκτυο για ένα σχολικό έτος και θα έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν για ακόμα ένα έτος με μια απλή επιβεβαίωση, η οποία θα γίνεται στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος θα ενημερώνει το συντονιστικό ΚΠΕ.

 4. Το συντονιστικό ΚΠΕ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του τις εργασίες και το παραγόμενο υλικό των σχολείων-μελών του Δικτύου. Επίσης θα παρέχει πληροφορίες για τις εργασίες σχολείων-μελών που δεν μπορούν να αναρτηθούν λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων τους και βρίσκονται στο αρχείο του Δικτύου στο ΚΠΕ Καλαμάτας.

 5. Να διευρυνθεί το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασιών και δικτύωσης σχολείων-μελών του Δικτύου.

 6. Να δημιουργηθεί το πλαίσιο και να δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης του Δικτύου από τους εκπαιδευτικούς-μέλη, μέσα από διαδικτυακές φόρμες. Ο δημόσιος χαρακτήρας αυτής της αξιολόγησης θα παρέχει τη δυνατότητα προβολής και αξιοποίησης καλών πρακτικών, με στόχο τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση του Δικτύου.

 7. Για την καλύτερη λειτουργία των δικτύων και τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου των σχολείων, πρέπει να ενημερώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι σχολικές μονάδες μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων από το ΥΠΠΕΘ για τα λειτουργούντα δίκτυα. Με αυτό τον τρόπο ο Υπεύθυνος θα είναι σε θέση να δίνει ολοκληρωμένη ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς για τα δίκτυα, κατά την περίοδο υποβολής Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή στο εισαγωγικό σεμινάριο που διοργανώνει.

 8. Να ενημερωθούν επίσης από το ΥΠΠΕΘ τα μέλη του Δικτύου και οι Υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχ. Δρ. για την έκδοση Βεβαιώσεων Συμμετοχής σχολείων στο Δίκτυο.

 9. Δικτύωση των λειτουργούντων δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Να γίνει συνεργασία του Δικτύου «Ελιά» με άλλα θεματικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουν κοινά υποθέματα, όπως δίκτυα για την ενέργεια, για τα απορρίμματα, για τα τοπικά προϊόντα κ.λπ.

 10. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου καταμετρήθηκε και δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των μελών του Δικτύου. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μέχρι την πλήρη εξάντληση των διαθεσίμων και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να το αντλούν από την ιστοσελίδα του Δικτύου, όπου είναι ήδη διαθέσιμο.

 11. Εκτός από το συντονιστικό ΚΠΕ, τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ του Δικτύου να οργανώνουν σεμινάρια που θα απευθύνονται στις περιφερειακές ενότητες ευθύνης τους, με τη στήριξη του συντονιστικού ΚΠΕ και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων ΚΠΕ και φορέων.

 12. Να γίνουν προσπάθειες από τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ, να συνεχιστούν οι καταγραφές υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων και ελαιώνων, με τη βοήθεια του εντύπου της «Ταυτότητας της ελιάς», που έχει ήδη αποσταλεί στα σχολεία ή της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Δικτύου «Ελιά» και να γίνει χαρτογράφηση των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων.

 13. Να συνεχιστεί η αξιοποίηση των καταγεγραμμένων υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων (μονοπάτια, διαδρομές, έκδοση, τουριστική αξιοποίηση,?.) και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανθρώπων και φορέων για τη στήριξη των καταγραφών και των μονοπατιών.

 14. Να εμπλουτιστούν οι καταγραφές για τα μονοπάτια με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα και με πληροφορίες για σημεία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ελιάς και λαδιού.

 15. Να γίνει προβολή στα ΜΜΕ των μονοπατιών με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα και να δημιουργηθεί ντοκιμαντέρ με αυτό το θέμα.

 16. Να συνεχιστούν όλες οι μέχρι τώρα συνεργασίες και δράσεις που έχει αναπτύξει το Δίκτυο με τη Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το ΤΕΙ Καλαμάτας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, το Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας – ΕΛΓΟ Δήμητρα, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και το Μανιατάκειο Ίδρυμα.

 17. Να γίνει άνοιγμα του Δικτύου στις μεσογειακές χώρες, δίνοντας έτσι διεθνή οντότητα στο Δίκτυο.

 18. Να μελετηθεί η βιοποικιλότητα ελαιοπαραγωγών χωρών της Μεσογείου σε σχέση με την ποιότητα προϊόντων ελιάς και λαδιού, μετά από οργανοληπτικούς ελέγχους.

 19. Στο πλαίσιο αγροτουριστικής ανάπτυξης για την τουριστική προβολή και αξιοποίηση των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων και του τόπου, να δημιουργηθούν «δεντρόσπιτα» επάνω σε υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα και να γίνει προσπάθεια ένταξης των «δεντρόσπιτων» αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν ως φόντο καλής επιχειρηματικής πρακτικής από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» ενδιαφέρεται για την υλοποίηση αυτής της δράσης και προτείνει η κατασκευή του πρώτου «ελαιόσπιτου» να γίνει από ανακυκλώσιμα υλικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβάστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Γεώργιος Παναγόπουλος Γεώργιος Καραμπάτος

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

Πέτρος Γαβράς

Ελένη Νιάρχου

Ιωάννα Ντίνου

Μαρία Μυλωνά

Δημήτριος Σαρρής

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το Πρακτικό της συνάντησης της Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου «ΕΛΙΑ» σε μορφή Microsoft Word .doc