Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

  • Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένα σύνολο σχολείων που συνεργάζονται πάνω σ΄ ένα κοινό περιβαλλοντικό θέμα με τους ίδιους στόχους.
  • Συνήθως συντονίζονται από ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εκτός από τα σχολεία, μπορεί να συμμετέχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, δήμοι, υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Δασών και άλλοι φορείς.
  • Ένα δίκτυο Π. Ε. μπορεί να είναι τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές.
  • Με ένα δίκτυο Π.Ε. επιτυγχάνεται επικοινωνία ανάμεσα στα σχολεία και ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών. Εξασφαλίζεται, επίσης, η διάρκεια των εκπαιδευτικών διεργασιών, γιατί το ενδιαφέρον των μαθητών επανατροφοδοτείται και οι δράσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, αφού υπάρχει συλλογικότητα και συντονισμός εργασιών.
18ο Γυμνάσιο Πάτρας
18ο Γυμνάσιο Πάτρας
20ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
20ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Σεμινάριο εκπαιδευτικών δικτύου Ε
Σεμινάριο εκπαιδευτικών δικτύου Ε

 

Μοιράσου το!