Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δίκτυα που συμμετέχει το ΚΠΕ Καλαμάτας

. Θεματικά Δίκτυα στα οποία συμμετέχει το ΚΠΕ Καλαμάτας
α/α Τίτλος θεματικού δικτύου που συμμετέχει το ΚΠΕ Εμβέλεια

(Εθνικο, περ/κο  κλπ)

ΚΠΕ συντονιστής του Δικτύου Όνομα συμμετέχοντος εκπ/κού (και θέση στο δίκτυο αν υπάρχει π.χ. μέλος συντονιστικής ή παιδαγωγικής επιτροπής)
1 «Δάσος» Εθνικό ΚΠΕ Μουζακίου Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

2 «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» Εθνικό ΚΠΕ Παρανεστίου Δήμητρα Μιχαλακοπούλου ?

Γεώργιος Παναγόπουλος

 

3 «Η Ενέργεια» Εθνικό ΚΠΕ Μουζακίου Αναστάσιος Ζόμπολας ?

Ιωάννα Ραβάνη

4 «Κάστρα και καστροπολιτείες» Εθνικό ΚΠΕ Μολάων Γεώργιος Παναγόπουλος (μέλος Συντονιστικής)  –

Αναστάσιος Ζόμπολας

5 «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα? άχρηστα» Εθνικό ΚΠΕ Έδεσσας Γεώργιος Παναγόπουλος –

Αναστάσιος Ζόμπολας

6 Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση» Εθνικό ΚΠΕ Κόνιτσας Γεώργιος Παναγόπουλος ?

Αναστάσιος Ζόμπολας

7 «Τα σπήλαια της Ελλάδας στο φως» Εθνικό ΚΠΕ Βάμου Δήμητρα Μιχαλακοπούλου ?

Ιωάννα Ραβάνη

8  «Ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε6   και Ε4» Εθνικό ΚΠΕ Μαρώνειας Αναστάσιος Ζόμπολας ?

Γεώργιος Παναγόπουλος

9 «Γεωμυθολογικά μονοπάτια» Εθνικό ΚΠΕ Στυλίδας Αναστάσιος Ζόμπολας ?

Ιωάννα Ραβάνη

10 «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» Εθνικό ΚΠΕ Κρεστένων Ιωάννα Ραβάνη ?

Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ( αναπλ. μέλος Συντονιστικής )

11 «Αλυ<Οι>κολογία» Εθνικό ΚΠΕ Μεσολογγίου Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ?

Γεώργιος Παναγόπουλος

 

12 «Αειφορική Τεχνολογία» Εθνικό ΚΠΕ Κέρκυρας Ιωάννα Ραβάνη ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

13 «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος αναζητώντας το βιώσιμο μέλλον» Εθνικό ΚΠΕ Λαυρίου Ιωάννα Ραβάνη (μέλος Συντονιστικής) ? Αναστάσιος Ζόμπολας

 

14 «Ιόνιο-Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει» Εθνικό ΚΠΕ Ζακύνθου Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

15 «Πετρογέφυρα της Ελλάδας» Εθνικό ΚΠΕ Μακρινίτσας Γεώργιος Παναγόπουλος ?

Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος

16  «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη  ως πεδίο εκπαίδευσσης για την αειφορία» Εθνικό ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γεώργιος Παναγόπουλος ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

17 «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση» Εθνικό ΚΠΕ Φιλίππων Γεώργιος Παναγόπουλος ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου (μέλος Συντονιστικής)

Μοιράσου το!