Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Σχολείων

 Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών μονάδων κατά το διάστημα ΜΑΡΤΙΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
(έγγραφο pdf)

------------------------      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ      -----------------

Σε περίπτωση που το σχολείο σας επιλεγεί για την επίσκεψη, τότε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

  1. Πρακτικό Συλλόγου διδασκόντων για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (ακριβές αντίγραφο).
  2. Κατάσταση* με τα ονόματα των μαθητών (βλ. Πρότυπο 1)
  3. Κατάσταση* με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών (βλ.  Πρότυπο 2)
    *Οι καταστάσεις να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από το Διευθυντή του Σχολείου.
  4. Για τη συμμετοχή μαθητών: Προσκόμιση των Υπεύθυνων Δηλώσεων γονέων ή κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα (βλ.  Πρότυπο 3)
  5. Έγκριση μετακίνησης από την Δ/νση Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο (αντίγραφο).
  6. Για τα σχολεία που θα επισκεφθούν το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Καλαμάτας, χρειάζεται και η συμπλήρωση του εξής εντύπου: "Οδηγίες ΚΔΑΥ" και η αποστολή του στην Εταιρεία Ανακύκλωσης στο φαξ 210-8012272, πριν την επίσκεψη.

Για την καλύτερη προετοιμασία της επίσκεψής σας, μπορείτε να κατεβάσετε τις παρακάτω οδηγίες:

*Για πληροφορίες  στο ΚΠΕ Καλαμάτας:
email: mail@kpe-kalam.mes.sch.gr
Υπόψη κ. Αργυροηλιόπουλου

Τηλέφωνο: 27210 96062
Fax: 27210 86147

Μοιράσου το!