Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεσογειακή διατροφή

Στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας μεσογειακών χωρών, το ΚΠΕ Καλαμάτας ορίστηκε ως Info Point (σημείο ενημέρωσης) για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής και των τοπικών αγροτικών προϊόντων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, κυρίως παιδιών και νέων, στη Μεσογειακή Διατροφή (έργο MedDiet – Mediterranean Diet Info Point project).

meddietinfopointlogo

Κατεβάστε εκπαιδευτικό υλικό για τη μεσογειακή διατροφή.

Μοιράσου το!