Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενικά

pic1Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που υπάρχει για να ευαισθητοποιεί, να εκπαιδεύει και να ενεργοποιεί τους πολίτες, στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Το κύριο έργο μας είναι:

  • ευαισθητοποιούμε τους πολίτες σε θέματα περιβαλλοντικής πρακτικής, ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη
    οργανώνουμε και πραγματοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ομάδες ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • υλοποιούμε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για βιωματική επιμόρφωση ενηλίκων και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • συντονίζουμε θεματικά εθνικά και τοπικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • στηρίζουμε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των νομών εμβέλειας
  • παράγουμε πρωτογενές εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό κ.α.) για την υποστήριξη των Προγραμμάτων και των δράσεων του Κέντρου
  • συνεργαζόμαστε με φορείς και επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση, αλλά και τη συνεργασία για παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • προωθούμε την έρευνα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μοιράσου το!