Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχοι / Μεθοδολογία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέσα από τα προγράμματα δίνονται ευκαιρίες

για την απόκτηση βασικών γνώσεων και την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι: η παρατήρηση, η συλλογή δεδομένων, η καταγραφή, η ταξινόμηση, η υπόθεση, η πρόβλεψη και η εξαγωγή συμπερασμάτων

για την υιοθέτηση αξιών και στάσεων όπως:

 1. η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας
 2. η υιοθέτηση μιας φιλικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον, στην καθημερινότητα
 3. η συμμετοχή στις προσπάθειες για την πρόληψη και την προστασία του περιβάλλοντος
 4. Γίνεται κινητοποίηση του γνωστικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα
  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  Τα προγράμματα τα χαρακτηρίζουν:

  – η ολιστική προσέγγιση των θεμάτων
  – η διεπιστημονική διαπραγμάτευση
  – μέθοδος ενεργητικής, συμμετοχικής, βιωματικής μάθησης

  Χρησιμοποιείται:

  – η μέθοδος επίλυσης προβλήματος
  – η μελέτη και η έρευνα πεδίου
  – το περιβαλλοντικό μονοπάτι
  – το οικολογικό παιχνίδι (παιχνίδι ρόλων, προσομοίωσης)
  – η δραματοποίηση

Μοιράσου το!