Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φάσεις Εξέλιξης του Προγράμματος

Τα μονοήμερα προγράμματα έχουν διάρκεια από 8.30 π.μ. έως 2.00 μ.μ. και αφορά στην βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους (την περιβαλλοντική ομάδα).

08.30 – 10.30
– Άφιξη στο ΚΠΕ – Υποδοχή – Ενημέρωση για το ρόλο και τις δράσεις του ΚΠΕ
– Αλληλογνωριμία – Χωρισμός σε ομάδες
– Παρουσίαση του θέματος με οπτικοακουστικά μέσα
Πειράματα στο εργαστήριο (ανάλογα τη θεματική)

10.30 – 12.30
– Μετάβαση στο πεδίο. Παρατήρηση – Έρευνα – καταγραφή αποτελεσμάτων

12.30- 14.00
Μετάβαση στο ΚΠΕ
– Εργασία σε ομάδες – Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Αξιολόγηση προγράμματος

Tο πρόγραμμα μπορεί, κατόπιν συνεννοήσεως, να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες (π.χ. απόσταση) των σχολικών ομάδων.

Μοιράσου το!