Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ArchaeoSchool for the Future

Το ΚΠΕ Καλαμάτας αποτελεί συντονιστή πρότασης Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+ (δράση ΚΑ2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης», το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) με θέμα την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τους αρχαιολογικούς χώρους και τίτλο:

?ArchaeoSchool for the future : a sustainability approach?
και υπότιτλο:
“The School and its archaeological context : bring to life the archaeological sites (mainly Greek and Roman) using ICTs in order to understand the present and to build the future”.

Εταίροι στην πρόταση είναι :

ΕΛΛΑΔΑ
– Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
– Γυμνάσιο Θουρίας
– ΕΠΑ.Λ. Μεσσήνης

ΙΤΑΛΙΑ
– Πανεπιστήμιο Ca ‘Foscari University Venice DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI, LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA
– Σχολείο Liceo Scientifico Statale ?Girolamo Fracastoro? Verona
– Σχολείο Educandato Statale ?Agli Angeli? Verona

ΙΣΠΑΝΙΑ
– Επιμορφωτικός Οργανισμός CDLLC (le Col.legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci?ncies de Catalunya)
– Σχολείο Col·legi Sant Pau Ap?stol de Tarragona
– Σχολείο Institut Baix Camp de Reus

Το έργο είναι τριετές (Σεπτέμβριος 2015-Αύγουστος2018) και η αίτηση
βαθμολογήθηκε με 91,23/100 από εξωτερικούς αξιολογητές του ΙΚΥ. Κωδικός αίτησης έργου 2015-1-EL01-KA201-013937

Στο Δικτυακό τόπο του έργου www.archaeoschool.eu περιέχονται αναλυτικά οι στόχοι, οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

email : info@archaeoschool.eu

 

Μοιράσου το!